Ασκήσεις στατιστικής /

Πρώτος συγγραφέας: Ζαχαροπούλου, Χρυσούλα.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Ζυγός,, c2001.
Έκδοση: 2η έκδ.
Θέματα/Λέξεις Κλειδιά: