Χριστιανική Θεσσαλονίκη : από της εποχής των Κομνηνών μέχρι και της αλώσεως της Θεσσαλονίκης υπό των Οθωμανών, 1430 (11ος-15ος μ.Χ.) : 25α Δημήτρια, 4ο Επιστημονικό Συμπόσιο : Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, Ιερά Μονή Βλατάδων, 29-31 Οκτωβρίου 1990.

Άλλοι συγγραφείς: Επιστημονικό Συμπόσιο Χριστιανική Θεσσαλονίκη
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης,, 1992.
Σειρά: Αυτοτελείς εκδόσεις ; αρ. 10
Θέματα:

University of Macedonia Model School Library: Unknown

Ταξινομικός #: BX614.T45E65 1990
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο