Χριστιανική Μακεδονία : ο από Θεσσαλονίκης Οικουμενικός Πατριάρχης Ιωακείμ Γ' ο μεγαλοπρεπής : Δημήτρια ΚΖ' : επιστημονικό συμπόσιο.

Corporate συγγραφέας: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Δήμος Θεσσαλονίκης, Κέντρο Ιστορίας Δήμου Θεσσαλονίκης, 1994.
Σειρά: Αυτοτελείς εκδόσεις ; αρ. 16.
Θέματα: