Το φιλανθρωπικό έργο στην ελληνική ορθόδοξη κοινότητα Θεσσαλονίκης (1840-1928) /

Πρώτος συγγραφέας: Ταγαράκης, Ιωάννης Α.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Κέντρο Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης,, 1994.
Σειρά: Αυτοτελείς εκδόσεις ; αρ. 13
Θέματα/Λέξεις Κλειδιά:

Παρόμοια τεκμήρια