Η ξύλινη γλώσσα : γλωσσολογικοί, ιστορικοί και ιδεολογικοί προσδιορισμοί του αριστεροκομματικού ιδιώματος /

Πρώτος συγγραφέας: Καλιόρης, Γιάννης Μ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Αρμός,, 1992.
Έκδοση: 1η έκδ.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: P119.3.K35 1992
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο