Politicheskaλiμa ηekonomiλiμa : uchebnik dlλiμa vysshikh uchebnykh zavedeniζi /

Άλλοι συγγραφείς: Medvedev, V. A.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Russian
Έκδοση: Moskva : Izd-vo polit. lit-ry, 1990.
Θέματα:
Φυσική περιγραφή: 735 p. ; 22 cm.
ISBN: 5250009980