Οδικές διαμεταφορές.

Corporate συγγραφέας: ICAP ΑΕ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, ICAP,, 2001.
Σειρά: Κλαδικές μελέτες (ICAP)
Θέματα/Λέξεις Κλειδιά:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Β (Stack Room B)

Ταξινομικός #: HC291.I33O35 2001
Συλλογή: Sectoral Studies
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο