Κοινωνικοοικονομικές ανισότητες στον τομέα της στέγασης : μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας /

Πρώτος συγγραφέας: Κουβέλη, Αναστασία.
Corporate συγγραφέας: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ελλάδα)
Άλλοι συγγραφείς: Ελλάδα. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων., Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,, 1993.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Online ψηφιακή μορφή

Διαθέσιμο Online

Online ψηφιακή μορφή

University of Macedonia Library:

Ταξινομικός #: HD7287.82.G8K6853 1993
Συλλογή: Oversized
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο