Ανασκόπηση αμυντικής & εξωτερικής πολιτικής.

Corporate συγγραφέας: Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής.
Προηγούμενος τίτλος: Επετηρίδα αμυντικής & εξωτερικής πολιτικής.
Μορφή: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Παρατηρητής ;, 1999-
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Β (Stack Room B)

Ταξινομικός #: DF854.E64 1999
DF854.E64 2000
DF854.E64 2001
DF854.E64 2002
DF854.E64 2003
Συλλογή: Monographs in Series (Conf., ICAP, etc)
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο