Μέντορας : περιοδικό επιστημονικών και εκπαιδευτικών ερευνών = Mentor : a journal of scientific and educational research.

Corporate συγγραφέας: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Ελλάδα)
Μορφή: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://www.pi-schools.gr/publications/mentor/

Διαθέσιμο Online

http://www.pi-schools.gr/publications/mentor/

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Β (Stack Room B)

Ταξινομικός #: Unknown
Συλλογή: Scientific Serials
Αντίγραφο Unknown Μη Δανειζόμενο