Αγγλοελληνικό-ελληνοαγγλικό λεξικό οικονομικών και εμπορικών όρων = English-Greek and Greek-English dictionary of business english terminology /

Κύριος συγγραφέας: Μαμαλούκης, Αθανάσιος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Έκδοση: Θεσσαλονίκη : Ζήτης, 2001.
Έκδοση: [Νέα έκδ.]
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: HB61.M36 2001
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο