Φαίδρος /

Πρώτος συγγραφέας: Πλάτων, 427-347 π.Χ.
Άλλοι συγγραφείς: Δόικος, Παναγιώτης Ο., Χριστοδούλου, Ι. Σ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Ancient Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Ζήτρος,, 2000.
Σειρά: Αρχαίοι συγγραφείς (Ζήτρος) ; 11.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: PA4280.A28 2000
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο