Γοργίας /

Πρώτος συγγραφέας: Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα.
Άλλοι συγγραφείς: Γοργίας, ο Λεοντίνος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Ancient Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Ζήτρος,, c1999.
Σειρά: Αρχαίοι συγγραφείς (Ζήτρος) ; 10.
Θέματα:

University of Macedonia Model School Library: Unknown

Ταξινομικός #: PA3998.G6P465 1999
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: PA3998.G6P465 1999
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο