Λεξικό οικονομικών όρων : αγγλοελληνικό και ελληνοαγγλικό /

Άλλοι συγγραφείς: Pass, C. L.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Μαλλιάρης-Παιδεία,, 1994.
Έκδοση: 1η έκδ.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: HB61.C65516 1994
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 11 Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 10 Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 9 Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 8 Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 7
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 5
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 6 Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 3
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο