Κριτική φιλοσοφία και λογική των θεσμών : έρευνες για την πολιτική φιλοσοφία του Καντ /

Πρώτος συγγραφέας: Ψυχοπαίδης, Κοσμάς, 1944-2004
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
German
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Βιβλιοπωλείον της "Εστίας" Ι.Δ. Κολλάρου & Σίας Α.Ε.,, 2001.
Έκδοση: 1η έκδ.
Σειρά: Φιλοσοφία (Εστία)
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: JC181.K4P7816 2001
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο