Αγγλοελληνικό και ελληνοαγγλικό λεξικό εμπορικών, τραπεζικών και οικονομικών όρων : ερμηνευτικό, χρηστικό /

Πρώτος συγγραφέας: Χρυσοβιτσιώτης, Ι.
Άλλοι συγγραφείς: Σταυρακόπουλος, Ιωάννης.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Παπαζήσης,, 1995.
Έκδοση: 4η αναθ. & επαυξ. έκδ.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: HB61.C45 1995
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 3
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο