Θεωρία & φιλοσοφία της παιδείας /

Πρώτος συγγραφέας: Κουμάκης, Γεώργιος Χ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Τυπωθήτω,, 2001.
Έκδοση: 1η έκδ.
Θέματα:

University of Macedonia Model School Library: Unknown

Ταξινομικός #: LB14.7.K68 2001
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: LB14.7.K68 2001
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: LB14.7.K68 2001
Συλλογή: Multiple Items
Αντίγραφο 4 Διαθέσιμο