Ο κύκλος : έξι ελληνικές δημοτικές μελωδίες για φωνή και πιάνο = Le cercle : six mβelodies dβemotiques hellβeniques pour chant et piano = The circle : six hellenic demotic melodies for voice and piano /

Πρώτος συγγραφέας: Θεοδωράκης, Μίκης, 1925-2021
Μορφή: Παρτιτούρα
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Λεμεσσός, Κύπρος : Αθήνα, Ελλάδα :, Editions Romanos ;, c1999.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: M1621.4.T45K9 1999
Συλλογή: Oversized
Αντίγραφο 1 ΔανεισμένοΕπιστροφή: 2024-10-14 23:59:00