Χίλια χρόνια μη γραμμικής ιστορίας /

Κύριος συγγραφέας: De Landa, Manuel
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Έκδοση: Αθήνα : Κριτική, c2002.
Έκδοση: 1η έκδ.
Σειρά: Κύματα ; 5
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: Q174.8.D4316 2002
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο