Ο κόσμος μετά το 2000 /

Κύριος συγγραφέας: Halliday, Fred.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Έκδοση: Αθήνα : Καστανιώτης, 2001.
Σειρά: Αναστοχασμός
Θέματα:

University of Macedonia Library: Κλειστό Βιβλιοστάσιο (Closed Stack)

Ταξινομικός #: D2003.H3516 2001
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο