Πάλι δικά μας : λαογραφία, ιδεολογία και η διαμόρφωση της σύγχρονης Ελλάδας /

Πρώτος συγγραφέας: Herzfeld, Michael, 1947-
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Αλεξάνδρεια,, 2002.
Έκδοση: 1η έκδ.
Σειρά: Ανθρωπολογία
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο, πίνακας περιεχομένων και πληροφορίες για το συγγραφέα

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: GR170.H4716 2002
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: GR170.H4716 2002
Συλλογή: Multiple Items
Αντίγραφο 3 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο