Εξαρτήσεις : επιστημονική περιοδική έκδοση για θέματα εξαρτήσεων = Exartisis : scientific journal on addiction issues.

Corporate συγγραφέας: Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
Μορφή: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Γ. Νοταράς, 2002-
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://www.kethea.gr

Διαθέσιμο Online

http://www.kethea.gr

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Β (Stack Room B)

Ταξινομικός #: ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
Συλλογή: Scientific Serials
Αντίγραφο 1 τχ. 8 (Οκτ. 2005) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 7 (Μάρτ. 2005) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 6 (Δεκ. 2004) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 5 (Ιούν. 2004) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 4 (Σεπτ. - Νοέμ. 2003) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 3 (Ιούν.-Αύγ. 2003) Μη Δανειζόμενο