Από τον χωρικό στον αγρότη : η ελληνική αγροτική κοινωνία απέναντι στην παγκοσμιοποίηση /

Κύριος συγγραφέας: Δαμιανάκος, Στάθης.
Corporate συγγραφέας: Εθνικόν Κέντρον Κοινωνικών Ερευνών (Ελλάδα)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
French
Έκδοση: Αθήνα : Εξάντας : c2002.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HD1536.G8D3516 2002
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο