Και ανυμνήσωμεν εκκλησιαστικοί ύμνοι ηχογραφημένοι το 1930 από τη Μέλπω Μερλιέ.

Corporate συγγραφέας: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών (Αθήνα, Ελλάδα)
Άλλοι συγγραφείς: Καράς, Σίμων, 1905-1999
Μορφή: CD
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα ; Βόλος :, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών :, 2000.
Θέματα/Λέξεις Κλειδιά:

Παρόμοια τεκμήρια