Συμπλήρωμα στην ελληνική βιβλιογραφία για τα ναρκωτικά για το έτος... /

Corporate συγγραφέας: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (Ελλάδα)
Άλλοι συγγραφείς: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής.
Προηγούμενος τίτλος: Ελληνική βιβλιογραφία για τα ναρκωτικά /
Μορφή: Περιοδική έκδοση
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής,, [1999]-
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Β (Stack Room B)

Ταξινομικός #: Z7164.N17S86 1998
Z7164.N17S86 1999
Z7164.N17S86 2000
Z7164.N17S86 2001
Z7164.N17S86 2004
Συλλογή: Monographs in Series (Conf., ICAP, etc)
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο