Παραπομπή APA

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (Ελλάδα), & Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής. (1999). Συμπλήρωμα στην ελληνική βιβλιογραφία για τα ναρκωτικά για το έτος... Αθήνα: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής.

Παραπομπή Chicago Style

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (Ελλάδα), and Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής. Συμπλήρωμα στην ελληνική βιβλιογραφία για τα ναρκωτικά για το έτος... Αθήνα: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, 1999.

Παραπομπή MLA

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (Ελλάδα), and Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής. Συμπλήρωμα στην ελληνική βιβλιογραφία για τα ναρκωτικά για το έτος... Αθήνα: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, 1999.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.