Συμπλήρωμα στην ελληνική βιβλιογραφία για τα ναρκωτικά για το έτος... /

Προηγούμενος τίτλος: Ελληνική βιβλιογραφία για τα ναρκωτικά /
Corporate συγγραφέας: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (Ελλάδα)
Άλλοι συγγραφείς: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής.
Μορφή: Περιοδική έκδοση
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, [1999]-
Θέματα:
Έκδοση: 1998-
Φυσική περιγραφή: τ. ; 30 εκ.
Συχνότητα δημοσίευσης: Ετήσιο
ISSN: 1108-2771