Συμπλήρωμα στην ελληνική βιβλιογραφία για τα ναρκωτικά για το έτος... /

Προηγούμενος τίτλος: Ελληνική βιβλιογραφία για τα ναρκωτικά /
Corporate συγγραφέας: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (Ελλάδα)
Άλλοι συγγραφείς: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής.
Μορφή: Περιοδική έκδοση
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, [1999]-
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: Z7164.N17S86 1998
Z7164.N17S86 1999
Z7164.N17S86 2000
Z7164.N17S86 2001
Z7164.N17S86 2004
Συλλογή: Monographs in Series (Conf., ICAP, etc)
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο