Ταυτότητες και φύλο στη σύγχρονη Ελλάδα : ανθρωπολογικές προσεγγίσεις /

Corporate συγγραφέας: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Άλλοι συγγραφείς: Παραδέλλης, Θεόδωρος, Παπαταξιάρχης, Ε. 1954-
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Καστανιώτης,, 1992.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: GN585.G8T38 1992
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο