Ταυτότητες και φύλο στη σύγχρονη Ελλάδα : ανθρωπολογικές προσεγγίσεις /

Corporate συγγραφέας: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Άλλοι συγγραφείς: Παραδέλλης, Θεόδωρος, Παπαταξιάρχης, Ε. 1954-
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Καστανιώτης,, 1992.
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια