Κανελόριζα παραδοσιακά τραγούδια και σκοποί σε ρυθμούς επτάσημους και εννεάσημους = Kaneloriza : traditional songs and tunes in seven time and nine time /

Άλλοι συγγραφείς: Σαμίου, Δόμνα, 1928-
Μορφή: CD
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Καλλιτεχνικός Σύλλογος Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου :, 1997.
Έκδοση: [3η έκδ.]
Θέματα:

University of Macedonia Library: Δωμάτιο Ο/Α (AV Room)

Ταξινομικός #: ACD 970
Συλλογή: Audio CD
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο