Ιδεολογικές διαστάσεις της παιδικής λογοτεχνίας /

Πρώτος συγγραφέας: Κανατσούλη, Μένη Δ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Τυπωθήτω,, 2000.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: PN1009.A1K36 2000
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο