Ολυμπιακοί Αγώνες : αναφορές, προσεγγίσεις.

Corporate συγγραφέας: Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004.
Άλλοι συγγραφείς: Ελλάδα. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004, c2001.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://www.olympiakipaideia.gr/gr/download/books/OAgones.pdf

Διαθέσιμο Online

http://www.olympiakipaideia.gr/gr/download/books/OAgones.pdf

University of Macedonia Model School Library: Unknown

Ταξινομικός #: GV721.5.O496 2001
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: GV721.5.O496 2001
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο