Σπουδές μετά το γυμνάσιο.

Corporate συγγραφέας: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Ελλάδα). Τομέας Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
Άλλοι συγγραφείς: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων.
Μορφή: Περιοδική έκδοση
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων,, [2000]-
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: 2001 (PDF)

Διαθέσιμο Online

2001 (PDF)

University of Macedonia Model School Library: Unknown

Ταξινομικός #: L931.S668 2000
L931.S668 2001
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 2
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο