Διογένους Λαερτίου "Βίοι φιλοσόφων".

Πρώτος συγγραφέας: Διογένης, ο Λαέρτιος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Ancient Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Γεωργιάδης "Βιβλιοθήκη των Ελλήνων",, 2003-
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: B168.D56 2003
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 τ.1 Διαθέσιμο