Φαίδρος /

Πρώτος συγγραφέας: Πλάτων, 427-347 π.Χ.
Άλλοι συγγραφείς: Δόικος, Παναγιώτης Ο.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Ancient Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Ζήτρος,, 2002, c2001.
Έκδοση: 2η έκδ. διευρυμένη.
Σειρά: Αρχαίοι συγγραφείς (Ζήτρος) ; 11.
Θέματα:

University of Macedonia Model School Library: Unknown

Ταξινομικός #: PA4280.A28 2002
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο