Ο Σπινόζα και το πρόβλημα της έκφρασης /

Κύριος συγγραφέας: Deleuze, Gilles, 1925-1995
Άλλοι συγγραφείς: Στυλιανού, Άρης.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
French
Έκδοση: Αθήνα : Κριτική, 2002.
Έκδοση: 1η έκδ.
Σειρά: Γλώσσα, θεωρία, πράξη ; 21
Θέματα:

University of Macedonia Library: Κλειστό Βιβλιοστάσιο (Closed Stack)

Ταξινομικός #: B3999.E9D4516 2002
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο