Ο Νίτσε και η φιλοσοφία /

Κύριος συγγραφέας: Deleuze, Gilles, 1925-1995
Άλλοι συγγραφείς: Σιατίτσας, Φώτης., Στυλιανού, Άρης.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
French
Έκδοση: Αθήνα : Πλέθρον, c2002.
Σειρά: Θεωρία και κοινωνία
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: B3317.D416 2002
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο