Λουκιανού διάλογοι : εταιρικοί, ενάλιοι, θεών και νεκρικοί /

Πρώτος συγγραφέας: Λουκιανός, ο Σαμοσατεύς.
Άλλοι συγγραφείς: Τσοτάκου-Καρβέλη, Αικατερίνη
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Ancient Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Σοκόλης,, c1995.
Θέματα:

University of Macedonia Model School Library: Unknown

Ταξινομικός #: PA4231.A15 1995
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο