Αριστοτέλους πρώτη φιλοσοφία : (τα μετά τα φυσικά) /

Πρώτος συγγραφέας: Αριστοτέλης.
Άλλοι συγγραφείς: Γεωργούλης, Κωνσταντίνος Δ., 1894-1968
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Ancient Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Εκδόσεις Δημ. Ν. Παπαδήμα,, 1992.
Έκδοση: 4η έκδ.
Θέματα:

University of Macedonia Model School Library: Unknown

Ταξινομικός #: PA3895.A2M5 1992
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: PA3895.A2M5 1992
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο