Ειδική θεωρία της σχετικότητας : με τα μαθηματικά του λυκείου /

Πρώτος συγγραφέας: Κρέτζας, Δημήτρης Ε.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Ζήτης,, 2003.
Θέματα:

University of Macedonia Model School Library: Unknown

Ταξινομικός #: QC173.55.K74 2003
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο