Συνεδριάσεις της ΣΤ΄ Συνόδου της Βουλής των Εφήβων

Στις ταινίες αυτές περιέχονται η συνεδρίαση της υποδοχής των "Εφήβων Βουλευτών" και η ειδική συνεδρίαση της ολεμέλειας της ΣΤ΄ Συνόδου της "Βουλής των Εφήβων", καθώς επίσης και στιγμιότυπα από τις ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που οργανώθηκαν από την Βουλή των Ελλήνων στο πλαίσιο του εκ...

Πλήρης περιγραφή

Corporate συγγραφέας: Βουλή των Εφήβων. Σύνοδος
Άλλοι συγγραφείς: Ελλάδα. Βουλή., Ελλάδα. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων., Κύπρος. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
Μορφή: VHS
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Βουλή των Ελλήνων,, 2001.
Θέματα:
Περίληψη: Στις ταινίες αυτές περιέχονται η συνεδρίαση της υποδοχής των "Εφήβων Βουλευτών" και η ειδική συνεδρίαση της ολεμέλειας της ΣΤ΄ Συνόδου της "Βουλής των Εφήβων", καθώς επίσης και στιγμιότυπα από τις ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που οργανώθηκαν από την Βουλή των Ελλήνων στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος.
Περιγραφή τεκμηρίου: VHS.
Φυσική περιγραφή: 2 βιντεοκασσέτες (335 λεπ.) : ήχ. ; 1/2 ίν.