Πρόγραμμα στέγασης και επαγγελματικής ενσωμάτωσης ομογενών στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης : η περίπτωση δυτικών δήμων /

Πρώτος συγγραφέας: Παπαδοπούλου-Συμεωνίδου, Παρύσατις.
Corporate συγγραφέας: Ελλάδα. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
Άλλοι συγγραφείς: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη α.ε.,, 1999.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Γραφείο Επεξεργασίας (Processing Office)

Ταξινομικός #: HD7357.5.Τ45P373 1999
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο