Ιδρύματα του εξωτερικού ομοταγή προς τα Τ.Ε.Ι. /

Corporate συγγραφέας: Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: English
Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Ι.Τ.Ε.,, 1996.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Γραφείο Επεξεργασίας (Processing Office)

Ταξινομικός #: T64.I378
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο