Βασικές αρχές οικονομίας και διοίκησης /

Κύριος συγγραφέας: Πολυχρονόπουλος, Γεώργιος.
Άλλοι συγγραφείς: Κορρές, Γεώργιος Μ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Σταμούλης, c2003.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HD30.22.P65 2003
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο