260 δημώδη ελληνικά άσματα : από του στόματος του ελληνικού λαού της Μικράς Ασίας, Θράκης, Μακεδονίας, Ηπείρου και Αλβανίας, Ελλάδος, Κρήτης, νήσων του Αιγαίου, Κύπρου και των παραλίων της Προποντίδος /

Άλλοι συγγραφείς: Παχτίκος, Γεώργιος Δ., 1869-1916.
Μορφή: Παρτιτούρα
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Βιβλιοπωλείο Δ. Ν. Καραβία,, 1992-
Σειρά: Βιβλιοθήκη Μαρασλή
Βιβλιοθήκη ιστορικών μελετών ; 251
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια