Ο κόσμος στα όπλα : 1900-1925.

Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Κ. Καπόπουλος,, 1993.
Σειρά: Παγκόσμια ιστορία ; 18
Θέματα:

University of Macedonia Model School Library: Unknown

Ταξινομικός #: D431.W6716 1993
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο