Οδικές διαμεταφορές.

Corporate συγγραφέας: ICAP ΑΕ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, ICAP,, 2003.
Σειρά: Κλαδικές μελέτες (ICAP)
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Online ψηφιακή μορφή

Διαθέσιμο Online

Online ψηφιακή μορφή

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Β (Stack Room B)

Ταξινομικός #: HC291.I33O35 2003
Συλλογή: Sectoral Studies
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο