Πρακτικά συνεδριάσεων επιτροπών και ολομέλειας της Βουλής των Εφήβων : Αθήνα 14-18 Σεπτεμβρίου 2002.

Corporate συγγραφέας: Βουλή των Εφήβων. Σύνοδος
Άλλοι συγγραφείς: Ελλάδα. Βουλή., Ελλάδα. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων., Κύπρος. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Βουλή των Ελλήνων,, 2003.
Θέματα:
Περιγραφή τεκμηρίου: "Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Βουλής των Ελλήνων σε συνεργασία με τα Υπουργεία Παιδείας Ελλάδας και Κύπρου."
Φυσική περιγραφή: 622 σ. : εικ. ; 29 εκ.
ISBN: 9605600595