Έψιλον : μηνιαία επιθεώρηση για θέματα ΕΟΚ.

Μορφή: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Ελευθεροτυπία,,
Θέματα:
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: 1980-2006.
Φυσική περιγραφή: τ. : εικ. ; 29 εκ.
Συχνότητα δημοσίευσης: Μηνιαίο
ISSN: 1107-9886